edek

1315 × 1772

„Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby dał mi łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego Wolą świętą”

Dodaj komentarz