Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!!!

 

 

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;

Patrzcie im mówi, grób ten próżny został,

Pan Zmartwychpowstał” .Alleluja!