Chrystus Zmartwychwstał!!!

Niech Chrystus, który zwyciężył na drzewie Krzyża wyszedł żywy z grobu, przenika codzienne życie światłem Swej potęgi i napełnia je radością  płynącą ze zwycięstwa Jego nad śmiercią. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów, abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością.


Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem będzie źródłem siły do przezwyciężania tego co trudne. Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi darząc zdrowiem i swoją Łaską.

W modlitewnej łączności i z radosnym ALLELUJA!!!
Siostry, Wychowankowie i Pracownicy