„DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM”

W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji „Z Serca Dla Serca” do udziału w konkursie „DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM”, nasi wychowankowie  na zajęciach terapeutyczno-plastycznych  wykonali 53 prace. 
Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną przekazane na aukcję charytatywną, z której dochód będzie przeznaczony na budowę Domu Hospicyjnego dla Dzieci w Zaleszczanach.

Zdjęcia niektórych naszych prac TUTAJ.