Dzień Chłopaka 2022

Dzień radości i docenienia naszych chłopaków, a więc DZIEŃ CHŁOPAKA…

Naszym najlepszym chłopakom życzymy, by wzrastali w swojej męskości na wzór najlepszych świętych chłopaków.