Dzień Nauczyciela

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci” – stara się zobaczyć ich dusze (B. Cage)
 
Z okazji Święta Edukacji Narodowej nasi wychowankowie składają wszystkim nauczycielom i wychowawcom najserdeczniejsze życzenia, dziękując za trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie wrażliwych i dobrych serc.