Historia i tradycja Ośrodka

Specjalny Ośrodek Wychowawczy ma swoja długą i piękną tradycję. Ks. Mieczysław Lisiński – katecheta Gimnazjum w Jarosławiu, zaangażowany w sprawy Ojczyzny i miasta, 1 października 1918 roku, kupuje od jarosławskiego adwokata Dzierżyńskiego dom przy ul. Weissa (obecnie Ks. Lisińskiego) i zakłada Dom Sierot.
Mając świadomość, kim dla dziecka jest matka – Ks. Lisiński zwraca się do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi k. Brzozowa o pomoc w pracy wychowawczej i prowadzeniu Domu.
W dniu 10 września 1919 roku przyjechały do jarosławskiego sierocińca trzy pierwsze siostry. W niedługim czasie do domu przybywa coraz więcej sierot, tak że nieduży dom zaczyna być ciasny.
Obserwując rozwijające się dzieło ks. Lisińskiego długoletni burmistrz Jarosławia dr Adolf Dietzius, chcąc przyjść z pomocą księdzu, przeznacza swój dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej dla sierot polskich, czyniąc stosowny zapis w testamencie. Burmistrz umiera 27 stycznia 1920 roku.

Dnia 20 marca 1921 roku do Domu tego zostają przeniesieni chłopcy z Domu Sierot przy ul. Weissa, a 3 lipca tego roku Ks. Lisiński dokonuje Aktu poświęcenia Domu Sierot Polskich imieniem dr Adolfa i Eugenii z Osolińskich Dietziusów w Jarosławiu, przy ul Grunwaldzkiej.
W roku 1956, na wskutek działań władz komunistycznych – Dom Sierot został zamieniony na Zakład Wychowawczy Zrzeszenia Katolików Caritas dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Po kolejnych zmianach ustrojowych, 15 października 1990 roku Dom przy ulicy Grunwaldzkiej został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek. Zakład przyjął nazwę Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP dla chłopców.

Aktualnie, od 1 września 2017 r. Ośrodek jest placówką koedukacyjną. Wychowują się w niej dziewczynki i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie uczęszczają do szkoły podstawowej z klasami  gimnazjalnymi, do szkoły branżowej I stopnia i przyspasabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

 

Dodaj komentarz