Koniec roku szkolnego – czas zmian…

Koniec roku szkolnego, to dla naszego Ośrodka czas zmian i pożegnań.
 
Po kilku latach pełnienia funkcji dyrektora, żegnamy Siostrę Grażynę, na której ręce składamy serdeczne podziękowanie za wielkie serce włożone w wychowanie, naukę i kształtowanie sumień naszych wychowanków. Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość, dobrą rade i ciepłe słowo skierowane do każdego, kto przebywał w naszym internacie. Życzymy Siostrze dużo sił, zdrowia i Bożej opieki w pełnieniu nowej posługi i obowiązku. Niech Maryja i Święty Józef wspierają i umacniają na drodze zakonnego powołania.

Za oddaną, kilkuletnią pracę w kancelarii dziękujemy również Siostrze Jolancie, natomiast Siostrze Oli za prace wychowawczą. Niech Boża Opatrzność czuwa nad Wami w nowej posłudze.
 
W naszym Ośrodku długoletnią prace kończy również Pani Ania, której dziękujemy za wszystkie smaczne posiłki, przygotowywane dla naszych podopiecznych. Żegnamy również Panią Agatkę, która wiele wysiłku i serca włożyła w wychowanie naszych dzieci.
 
Pożegnania czas nastąpił również dla Mateusza i Kuby, którym gratulujemy ukończenia szkoły oraz życzymy sukcesów w dorosłym życiu. A także dla Klaudii i Piotrka, którym życzymy powodzenia w dalszej nauce w nowych szkołach.
 
„Koniec to nowy początek, a każdy początek możemy sami przekuć w coś dobrego”.