Modlitwy za wstawiennictwem Bł. E. Bojanowskiego

Boże źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski ……………………………………

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

 

**********************************************************************************************************

Boże, Ty powołałeś Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.
Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący, o łaskę……………………………………
Spraw, niech przykład życia Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając na potrzeby bliźnich.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

**********************************************************************************************************

Boże, Ojcze miłosierdzia, za natchnieniem Twojej łaski bł.Edmund Bojanowski, zapatrzony w Niepokalaną Służebnicę Pańską był przedłużeniem Twego opatrznościowego działania w świecie. Za jego przyczyną prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb…………………………………………………….
Spraw, najłaskawszy Ojcze, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Otocz chwałą świętości wiernego Sługę i uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą, byśmy w nim podziwiać mogli nieustannie cuda Twej łaski i równocześnie jego przykład i wstawiennictwo niech umocnią nasze serca w czynnym przekształcaniu świata w duchu Chrystusowym. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Litania do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie – Ufający Bożej Opatrzności…
Błogosławiony Edmundzie – Gorliwy wielbicielu Eucharystii…
Błogosławiony Edmundzie – Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej…
Błogosławiony Edmundzie – Obrońco wiary świętej…
Błogosławiony Edmundzie – Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej…
Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu…
Błogosławiony Edmundzie – Mężu modlitwy…
Błogosławiony Edmundzie – Założycielu Zgromadzenia Służebniczek…
Błogosławiony Edmundzie – Patronie wiernych świeckich…
Błogosławiony Edmundzie – Serdecznie dobry człowieku…
Błogosławiony Edmundzie – Sługo ubogich…
Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku dzieci…
Błogosławiony Edmundzie – Opiekunie sierot…
Błogosławiony Edmundzie – Wsparcie dla chorych…
Błogosławiony Edmundzie – Pocieszycielu opuszczonych…
Błogosławiony Edmundzie – Wspomożycielu rodzin…
Błogosławiony Edmundzie – Wzorze dla słabych i cierpiących…
Błogosławiony Edmundzie – Wychowawco dzieci i młodzieży…
Błogosławiony Edmundzie – Pomoc dla umierających…
Błogosławiony Edmundzie – Hojny dla potrzebujących…
Błogosławiony Edmundzie – Orędowniku w trudnościach…
Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie pokory i prostoty…
Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku ojczystej kultury…
Błogosławiony Edmundzie – Wzorze patriotyzmu…
Błogosławiony Edmundzie – Jednoczący wielu wokół dobra…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz