Ośrodek

[metaslider id=7]

Ośrodek jest Domem dla dziewczynek i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczających do szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, w wieku od 7 do 24 lat. Podstawą do przyjęcia do Ośrodka jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nad ich wychowaniem czuwa odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która wspiera Rodziców we wszechstronnym przygotowaniu dzieci i młodzieży do samodzielnego, jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie, uwzględniając indywidualne predyspozycje oraz umiejętności ich dzieci.
Stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju chłopców, zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa i akceptację. Wychowujemy w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Przygotowujemy do Sakramentów Świętych. 

Zapewniamy udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka:
– rewalidacyjnych,
– profilaktyczno-wychowawczych,
– terapeutycznych,
b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
c) kulturalno-oświatowych,
d) rozwijających zainteresowania

Organizowane są atrakcyjne wycieczki, a w okresie wakacji turnusy wypoczynkowe nad morzem i w górach.

Kształtujemy wizerunek wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności, prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia, jako człowiek prawy, umiejący uczciwie żyć i pracować.

Dla realizacji celów statutowych Ośrodek posiada:

  • pomieszczenia mieszkalne;
  • świetlice – pomieszczenia do zajęć i spędzania wolnego czasu, wyposażone odpowiednie meble na potrzeby wychowanków, komputer, telewizor, biblioteczkę ze zbiorem książek;
  • salę komputerową wyposażoną w komputery, kino domowe, telewizor, playstation;
  • jadalnię wyposażoną też w sprzęt rekreacyjny: xboks i cymbergaj;
  • salę gimnastyczną wraz z odpowiednim sprzętem;
  • salę do ćwiczeń wyposażoną w sprzęt sportowy: atlas do ćwiczeń siłowych wraz z dodatkami, bieżna elektryczna, rower stacjonarny, wioślarz, magnetyczny orbitrek i bilard;
  • pomieszczenia sanitarne;
  • teren rekreacyjny wraz z altaną i placem zabaw wyposażonym w urządzenia: zestaw drewniany „Twierdza”, huśtawki, zestaw sprawnościowy, ścianka wspinaczkowa, bujaki na sprężynie, trampolina, piaskownica, kosz do koszykówki;
  • sprzęt rekreacyjno – sportowy: stół do tenisa, gokarty, rowery, hulajnogi, deskorolki.

 

 

Dodaj komentarz