Podziękowanie…

Serdecznie dziękujemy Św. Mikołajowi oraz wszystkim Jego pomocnikom, którzy pomagali Mu w jego ciężkiej pracy. Dziękujemy też osobom, które wsparły czarno-niebieskiego Mikołaja swoimi ofiarami i darami. Dziękujemy Panu Burmistrzowi naszego miasta oraz pracownikom Centrum Kultury i Promocji za udostępnienie sali lustrzanej na spotkanie ze Św. Mikołajem.
To było dla nas wspaniałe spotkanie i doświadczenie ludzkiej dobroci i otwartości na potrzeby drugiego człowieka…bo w życiu najważniejsza jest MIŁOŚĆ…