RADOSNEGO ALLELUJA!!!

WSZELKICH ŁASK OD ZMARTWYCHWSTAŁEGO
      ŻYCZĄ SIOSTRY, WYCHOWAWCY
       I WYCHOWANKOWIE OŚRODKA