Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań Kościele i świecie.
W dniu 15 marca 2019 r. z rąk Bp. Stanisława Jamrozka Sakrament Bierzmowania przyjęli Magda W., Michał D.,Mateusz D.,Sławek K.,Paweł K.,Mateusz B. i Sebastian Z.

W Bazylice OO.Dominikanów w Jarosławiu bierzmowani uczestniczyli w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie zostaje dopełnione. Otaczajmy swoimi modlitwami bierzmowanych, aby każdego dnia byli wiernymi świadkami Chrystusa.

TUTAJ relacja z tego ważnego dnia.