Solenizantka – Pani Marzenka

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.
Niech marzenia się spełniają i sił kochanej Pani Marzence dodają.