Witamy NOWY ROK SZKOLNY!!!

DSC_0183Wakacje szybkimi krokami dobiegają końca.
Początek nowego roku szkolnego tuż tuż…
Siostry i wychowawczynie oraz pracownicy Ośrodka już na WAS czekają, by wspólnie rozpocząć kolejny rok…
Rok, w którym w naszym Ośrodku zamieszkają też dziewczynki.
Od 1 września 2017 roku Ośrodek nasz będzie placówką koedukacyjną.
Zapraszamy zatem do naszego Domu i dziewczynki i chłopców, którzy będą uczęszczać do Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Zapewniamy wychowankom:

  • całodobową opiekę i wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich oraz odpowiednie do indywidualnych możliwości kształcenie;
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne oraz rehabilitacyjne zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków;
  • odpowiednie warunki do ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego w atmosferze poczucia bezpieczeństwa;
  • przygotowujemy wychowanków do samodzielnego życia i podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie.

Uczymy:

  • samoobsługi i samodzielności;
  • planowania i organizowania codziennych zajęć;
  • organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, oświatowych i rekreacyjno – sportowych;
  • poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Rodziców – służymy im pomocą i wsparciem.

Dodaj komentarz