Wizyta duszpasterska w Ośrodku

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Również w naszym Ośrodku dnia 1 stycznia 2019 r. odbyła się wizyta duszpasterska. Przyjęliśmy z radością w sercu i kolędą na ustach Ks. Proboszcza Mariana Bocho wraz z ministrantami. Rozpoczęliśmy kolędę od modlitwy w naszej domowej kaplicy, po czym ksiądz Proboszcz pokropił pomieszczenia i miejsca, w których przebywają wychowankowie.

TUTAJ zdjęcia z wizyty duszpasterskiej.