Zapisy

Podstawą do przyjęcia dziecka do Ośrodka jest ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

Dziecko można zgłosić wypełniając podanie o przyjęcie do Ośrodka, które należy pobrać,

wydrukować i dostarczyć osobiście do naszego Ośrodka lub odesłać na adres:

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy  Nr 1
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Ul. Grunwaldzka 20
37- 500  Jarosław

 

 

Dodaj komentarz