100-lecie pobytu i pracy Sióstr Służebniczek w Jarosławiu

17 czerwca 2021 r. przeżywaliśmy wraz z Placówką z ul. ks. Lisińskiego 100-lecie pobytu i pracy Sióstr Służebniczek w Jarosławiu. Świętowanie rozpoczęliśmy od poznania historii powstania obu domów, a także sylwetki ks. Lisińskiego – naszego Założyciela.

 

Następnie rozpoczęła się Msza Święta w jarosławskiej kolegiacie pod przewodnictwem J.E. ks. Abp. Adama Szala, a także zaproszonych kapłanów. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się do naszego Ośrodka, gdzie na podwórku wypuściliśmy w niebo 100 balonów na znak naszego dziękczynienia Panu Bogu za tak piękny jubileusz..

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie na sali gimnastycznej przygotowane przez wychowawców i podopiecznych obu Ośrodków ukazujące okoliczności i historię istnienia domów. Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem. Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za 100 lat istnienia Ośrodków w Jarosławiu. 

Obszerną fotorelację z tego pięknego wydarzenia można obejrzeć TUTAJ (Fot. A. Kroczek)