ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!!!

JezusCiesząc się ze Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa i dziękując 
za zwycięstwo dobra nad złem, 
przesyłamy nasze najlepsze 
życzenia: niech Zmartwychwstały 
Chrystus obdarza łaskami dającymi 
życie w pokoju, radości, miłości 
i nadziei…
Niech ON zwycięża w naszej codzienności 
i w naszych trudach...
Życzymy zdrowia i wszystkiego 
co najlepsze.

Siostry, Pracownicy i Wychowankowie

Dodaj komentarz