„Kartka dla żołnierzy”

W połowie grudnia nasi wychowankowie wzięli udział w Akcji „Kartka dla żołnierzy”. Z zaangażowaniem stworzyli piękne świąteczne kartki, które zostały dostarczone do 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu, a następnie miały zostać przekazane naszym żołnierzom z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „PODLASIE” oraz Zgrupowania Zadaniowego „KARPATY”, którzy pełnią ciężką służbę w rejonach przygranicznych.
Mamy nadzieję, że własnoręcznie przygotowane kartki sprawiły im radość, a dołączone do nich życzenia spełnią się w najbliższej przyszłości.
Nasze ośrodkowe jury wybrało najpiękniejsze kartki, za które wykonawcy otrzymali nagrody.
Gratulujemy!